Privacyregeling

Wij beloven om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen te respecteren. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is FAN2BOOST als bedoeld in artikel 2 van verkoopvoorwaarden.

Aard van de verzamelde gegevens

Wij verzamelen de volgende gegevens:

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt verzameld via formulieren op onze website.

Wij gebruiken ook cookies en / of kranten om informatie te verzamelen over u. Het gebruik van cookies of iedere andere tracking tool, door FAN2BOOST of door een service aangeboden door derden die FAN2BOOST gebruiken, bevordert:

  • een betere service en een persoonlijk onthaal
  • het gebruik van statistieken

Behandelingsmethode van de gegevens

Het verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verwerkt de gebruikersgegevens adequaat en neemt alle passende veiligheidsmaatregelen nemen om onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen.

De toegang, naast die gereserveerd aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, kan in sommige gevallen worden verleend aan bepaalde categorieën van personen die verantwoordelijk zijn voor website-operaties (administratie, verkoop, marketing, Juridische Dienst, systeembeheer) of aan externe partijen (zoals externe leveranciers van technische diensten) die, in voorkomend geval, aangewezen zij als onderaannemers van gegevens door FAN2BOOST. De bijgewerkte lijst van die partijen kan op elk moment worden aangevraagd bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Plaats van behandeling van de gegevens

De gegevens worden verwerkt in het hoofdkantoor van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en op elke andere plaats waar de verantwoordelijke partijen voor de verwerking zijn gevestigd. Neem contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor meer informatie.

Opslagtijd van de gegevens

De gegevens worden behouden zolang ze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst die door de gebruiker werd aangevraagd,  of zoals in de hierin beschreven doelstellingen. De gebruiker kan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking altijd vragen de gegevens te schorsen of te verwijderen.

De Facebook-toelatingen aangevraagd door Fan2Boost of ChefMinute

Fan2Boost of ChefMinute mogen toelatingen vragen aan Facebook om te kunnen publiceren op de Facebook-pagina of Facebook-account van de gebruiker.

De aangevraagde toelatingen zijn de volgende:

  • Toegang tot de basisinformatie
  • Publiceren op het prikbord
  • De pagina’s beheren

Voor meer informatie over de vereiste toestemmingen, zie de documentatie over de Facebook toelatingen en het privacyregeling van Facebook.

De rechten van de gebruikers

De gebruikers hebben het recht om op ieder moment hun gegevens te controleren en aan te passen via hun ChefMinute-account of Fan2Boost-account  of door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Wijzigingen in dit privacyregeling

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking behoudt het recht voor om op elk moment dit privacybeleid aan te passen, door kennisgeving aan de gebruikers via deze pagina. Als een gebruiker niet akkoord gaat met een aanpassing aan dit beleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van Fan2Boost of ChefMinute en kan hij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verzoeken om al zijn persoonlijke gegevens te wissen.